رشد 37.5 درصدی قیمت مسکن در یک سال منتهی به فروردین 99

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال 1399 ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 1.2 هزار واحد مسکونی محدود شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 87.8 و 63.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

  

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 153 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 1243 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 41.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع در مقایسه با فروردین ماه سال 1398، سهم واحدهای تا 5 سال، 10 - 6 سال و بیش از 20 سال ساخت به ترتیب حدود 1.5 ، 0.5 و 1.9 واحد درصد افزایش یافته است.

  

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1399 حاکی از آن است
که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم‌های 8.5 و 8.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 72.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه سال 1399 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 10 ، 1 ، 7 ، 6 ، 15 ، 3 و 8) بوده و 12 منطقه باقی مانده 27.6 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  

در فروردین ماه سال 1399 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 153 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.1 درصد کاهش و 35.7 درصد افزایش نشان می دهد.

  

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 313.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 74.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 29 و 51.8 درصد افزایش نشان می‌دهند.

مشاهده منبع

6 اردیبهشت 1399 - 18:00

برچسب ها

  • قیمت_مسکن
  • بانک_مرکزی
  • آمار_معاملات

نظرات کاربران

امتیاز کل

کاربر مهمان

1399/2/6 - 18:02
.

ثبت نظر

امتیاز شما