86 متری 2 خوابه

86 متری 2 خوابه

86 متر 2 خوابه 

خیابان رشید تهرانپارس

تعداد واحد ها : 10 واحد (2*5) - طبقه پنجم

امکانات : آسانسور -فاقد پارکینگ و انباری

سن بنا : 10 سال ساخت       جهت ملک : شرقی غربی

قیمت : 1.100.000.000  تومان     متری 12 میلیون

مشاور شما : آقای باستانی

تلفن تماس  : 77722235