55 متر تکخواب

55 متر تکخواب

55 متری تکخواب

فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 غربی بین عادل و زرین

تعداد واحدها : 8 واحد (2*4)  طبقه چهارم

بدون آسانسور تمیز و خوش نقشه 

قیمت : 30 میلیون ماهی 1200 

**مناسب مجرد**

مشاور شما : آقای باستانی

تلفن تماس : 77722235