80 متر مغازه بر اصلی

80 متر مغازه بر اصلی

80 متر مغازه بر 8

فلکه سوم تهرانپارس بر  خیابان اصلی 

دارای برق  سه فاز و سرویس بهداشتی 

آب و برق و گاز 

8 متر تابلوخور

*** مناسب فست فود ***

قیمت : 100 میلیون ودیعه     13 میلیون اجاره

مشاور شما : آقای باستانی

77722235