مغازه (رهن) 50 متری

مغازه (رهن) 50 متری

خیابان 196 غربی تهرانپارس 

50 متر

بر  : 6 متر

نوساز 

400 میلیون رهن کامل

مشاور : میرزایی