آپارتمان (رهن)65 متری

آپارتمان (رهن)65 متری

خیابان 196 غربی تهرانپارس بین عادل و طاهری 

تعداد واحد ها: 20 واحد (5*4)

طبقه دوم 

رهن: 110 میلیون

قابل تبدیل 

مشاور : میرزایی